To

Top 10 Most Powerful Naruto Characters

A Top10 collection created by Prion

Collector Prion
Type Top10
About Updade: ( 1- Naruto (Baryon Mode) ) 1- Isshiki Ōtsutsuki / 2- Kaguya Ōtsutsuki / 3- Hagoromo Ōtsutsuki / 4- Naruto Uzumaki / 5- Sasuke Uchiha / 6- Juubidara / 7- Kakashi (Dual Mangekyo Sharingan) / 8- Momoshi Ōtsutsuki (Fused with Kinshiki) / 9- Juubito / 10- Nagato (Edo Tensei)

Collection items

7.5K
Edo Nagato Uzumaki Nagato
Edo Nagato
Hagoromo Ōtsutsuki Ōtsutsuki Hagoromo
Hagoromo Ōtsutsuki
Isshiki Ōtsutsuki Isshiki
Isshiki
184K
Kaguya Ōtsutsuki Ōtsutsuki Kaguya
Kaguya Ōtsutsuki
10K
Kakashi (Dual Mangekyō Sharingan) Hatake Kakashi
Kakashi (Dual Mangekyō Sharingan)
37K
Madara Uchiha Uchiha Madara
Madara Uchiha
Momoshiki Ōtsutsuki Momoshiki
Momoshiki
36K
Naruto Uzumaki Naruto
Naruto
12K
Obito Uchiha Uchiha Obito
Obito Uchiha
20K
Sasuke Uchiha Sasuke
Sasuke