Voting feed

Lapis_Lazuli
Team Thanos wins!
Alien_X
Team Thanos wins!
Michealdem17
Team Thanos wins!
Pu
Team Thanos wins!
superherorumble
Team Thanos wins!