Rick Riordan

80 characters

Heroes and villains created by Rick Riordan

-
Aethiopian Drakon
-
Agamethus
-
Alcyoneus
-
Anubis
-
Aphrodite (PJO)
27
Apollo (PJO) Apollo
Apollo (PJO)
37
Apophis
Apophis
-
Arachne (PJO)
16
Ares (Percy Jackson) Ares
Ares (Percy Jackson)
-
Artemis (PJO)
24
Athena (PJO) Athena
Athena (PJO)
-
Atlas
-
Bast
-
Bes
-
Bob Iapetus
-
Britomartis
16
Calypso Calypso
Calypso
-
Coach Gleeson Hedge
-
Commodus
-
Cytius
-
Damasen
-
Daphne
-
Demeter
-
Dionysus
-
Ella The Harpy Ella
-
Enceladus
-
Ephialtes
-
Frey
76
Gaea
Gaea
50
Hades
Hades
-
Hecate (PJO)
20
Hephaestus (PJO) Hephaestus
Hephaestus (PJO)
50
Hera (PJO)
Hera (PJO)
-
Hermes (PJO)
-
Hestia (PJO)
-
Hippolytus
-
Horus
-
Hyacinthus
-
Hyperion
-
Isis
-
Juniper
-
Khufu
-
Koios
-
Krios
-
Laistrygonian Giant
-
Lityerses
-
Loki
-
Luke Casletten
-
Lydian Drakon
-
Medusa
-
Mimas
-
Minotaur
-
Neamean Lion
-
Nero
-
Oceanus
-
Octavian
-
Orion
-
Otis
-
Ouranos
-
Percy Jackson (Curse Of Achilles) Perseus Jackson
-
Percy Jackson (Hosting Nekhbet) Percy Jackson
-
Periboia
-
Pit Scorpion
-
Polybotes
-
Polyphemus
-
Porphyrion
51
Poseidon
Poseidon
-
Prometheus
-
Ra
-
Rhea
-
Set
-
Setne