Mr. NobodyvsMister Mxyzptlk

0 wins (0%)
Mr. Nobody -
statistics
0
0
0
0
0
0
Official Superhero Database stats.
2 wins (100%)
Mister Mxyzptlk (Mr. Mxyzptlk) 58
statistics
100
100
100
100
100
50
Official Superhero Database stats.

Comments

No comments in the last 24 month.

Voting feed

DevyEZ
Mister Mxyzptlk wins!
EmptyHand
Mister Mxyzptlk wins!