KalibakvsIcon

Created by Ezio

0 wins (0%)
Kalibak Kalibak
power stats
0
0
0
0
0
0
0
Official Superhero Database stats.
2 wins (100%)
Icon Arnus
power stats
0
0
0
0
0
0
0
Official Superhero Database stats.

Comments

No comments in the last 24 month.

Voting feed

MoNsTeR
Icon wins!
Ezio
Icon wins!