Zetsu
-

Zetsu

-

Zetsu's weapons

No weapons connected to Zetsu

Zetsu's equipment

No equipment or weapons connected to Zetsu