Zetsu

Zetsu

Zetsu's weapons

No weapons connected to Zetsu

Zetsu's equipment

No equipment or weapons connected to Zetsu