Vertigo II
-

Vertigo II

-

-

Vertigo II's weapons

No weapons connected to Vertigo II

Vertigo II's equipment

No equipment or weapons connected to Vertigo II