Venom (SONY)vsSandman (SONY)

Created by blackestbrightestday

3 wins (33.3%)
Venom (SONY) (Eddie Brock) 5
statistics
50
30
50
60
100
65
Official Superhero Database stats.
6 wins (66.7%)
Sandman (SONY) (Flint Marko) 15
statistics
70
75
70
95
100
70
Official Superhero Database stats.

Comments

No comments in the last 24 month.

Voting feed

KrispyKreme12
Venom (SONY) wins!
Mxyzptlk
Sandman (SONY) wins!
Biscuit
Sandman (SONY) wins!
TheUndisputed7
Sandman (SONY) wins!
Eydaxor
Sandman (SONY) wins!
DeanDinosaur6
Venom (SONY) wins!
jongensoden
Sandman (SONY) wins!
TheNemianLion
Venom (SONY) wins!
blackestbrightestday
Sandman (SONY) wins!