Thanos (Heart Of The Universe)vsNaruto Uzumaki

Created by Dark_Wing

3 wins (50%)
Thanos (Heart Of The Universe) (Thanos) 56
statistics
170
120
100
317
80
Official Superhero Database stats.
3 wins (50%)
Naruto Uzumaki 15
statistics
128
300,000
90
80
171
100
Official Superhero Database stats.

Comments

Na
Thanos (Heart Of The Universe) vs Naruto Uzumaki
Naruto Uzumaki Naruto stomps
show 2 replies
Sa
Sasukeisbae 1 mo 7 d
Thanos (Heart Of The Universe) vs Naruto Uzumaki
Naruto Uzumaki Yeah, idk why people keep underestimating him
Dark_Wing
Dark_Wing 1 mo 7 d
Thanos (Heart Of The Universe) vs Naruto Uzumaki
1 year member
Thanos (Heart Of The Universe) Are you two the same person?

Voting feed

Micahiel
Naruto Uzumaki wins!
Dark_Wing
Thanos (Heart Of The Universe) wins!
Sa
Naruto Uzumaki wins!
Xx
Thanos (Heart Of The Universe) wins!
Na
Naruto Uzumaki wins!
DeanDinosaur6
Thanos (Heart Of The Universe) wins!