Voting feed

Ak
Team Iron Lad wins!
Lapis_Lazuli
Team Robin wins!
DemonicFlame05
Team Iron Lad wins!
Dusk_Pikachu
Team Iron Lad wins!
Alien_X
Team Iron Lad wins!
Va
Team Robin wins!
ForJustice1324
Team Robin wins!
Jongensoden
Team Iron Lad wins!
HolyJoe
Team Iron Lad wins!
Goodzone
Team Iron Lad wins!
A11akis
Team Robin wins!
Breaker
Team Robin wins!
DeanDinosaur6
Team Robin wins!
TheSuspect666
Team Robin wins!
wolfdragon123
Team Robin wins!
eelmor1138
Team Robin wins!
LordTracer
Team Robin wins!
Creature99
Team Robin wins!
Am
Team Iron Lad wins!
batsheet
Team Robin wins!
In
Team Iron Lad wins!