Voting feed

Lapis_Lazuli
Team Thanos wins!
Alien_X
Team Thanos wins!
superherorumble
Team Thanos wins!