Searching...
Ju

Jujutsu Kaisen Universe

A Shueisha verse.

Publisher Shueisha
Info

Connections to Jujutsu Kaisen Universe

Jujutsu Kaisen Universe
Aoi Todo
Aoi Todo
Jujutsu Kaisen Universe
Hanami
Hanami
Jujutsu Kaisen Universe
Mahito
Mahito
Jujutsu Kaisen Universe
Maki Zenin
Maki Zenin
17K
Jujutsu Kaisen Universe
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
11K
Jujutsu Kaisen Universe
Nobara Kugisaki
Nobara Kugisaki
Jujutsu Kaisen Universe
Panda
Panda
847K
Jujutsu Kaisen Universe
Satoru Gojo
Satoru Gojo
24K
Jujutsu Kaisen Universe
Suguru Geto
Suguru Geto
746K
Jujutsu Kaisen Universe
Sukuna
Sukuna
Jujutsu Kaisen Universe
Toge Inumaki
Toge Inumaki
22K
Jujutsu Kaisen Universe
Yuji Itadori
Yuji Itadori