Darkseid & Yuga KhanvsOdin & Bor Burison

Created by shaneherald

Comments

shaneherald
shaneherald 2 mo 19 d
Darkseid & Yuga Khan vs Odin & Bor Burison
Darkseid & Yuga Khan @mxy
shaneherald
shaneherald 2 mo 20 d
Darkseid & Yuga Khan vs Odin & Bor Burison
Darkseid & Yuga Khan @emptyhand

Voting feed

Ra
Odin & Bor Burison wins!
shaneherald
Darkseid & Yuga Khan wins!